Kurumsal İndirim Anlaşmalarımız
Kurum Adı
Polsan
Ratelvak
Öz-Sağlık ve İş Sendikası
Medya İş Sendikası
Temad
Asmmmo
Jeoloji Mühendisleri Odası
Dünya Göz Hastanesi
Liv Hospital
Medical Park
Kamu-Sen
Sağlık-Sen
Diyanet Vakıf-Sen
Ankara Diş Hekimleri Derneği
Bayındır Hastanesi
Çankaya Belediyesi
Media Markt
Savisan
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
GRE Hazırlık Programları
Image Alt

GRE Hazırlık Programları

  /  Sınav Programları  /  GRE Hazırlık Programları

GRE KURS

Graduate Record Examination (GRE) öğrencilerin lisansüstü programlara başvuruları için gerekli bir sınavdır ve TOEFL sınavını veren Educational Testing Service (ETS) kurumu tarafından dünyanın pek çok ülkesinde GRE sınavları yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde, İşletme programları hariç, bütün bölümler için bu sınava katılım gereklidir. Ayrıca Türkiye’de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) denk olduğu için yerel üniversite başvurularında da geçerliliği bulunmaktadır.

GRE sınavı öğrencilerin yeteneklerini üç farklı bölümde ölçmektedir:

1) “Sözel Muhakeme” (İngilizce okuma, parça tamamlama ve kelime bilgisi), 2

2) “Sayısal Muhakeme” (aritmetik, cebir, geometri ve veri analizi),

3) “Çözümsel Kompozisyon” (İngilizce akademik metin yazma).

Bu üç bölüm, İngilizce olarak yapılan diğer sınavlara kıyasla (TOEFL, IELTS, SAT, ACT vs.) ana dili İngilizce olan öğrencilere fayda sağlamaması amaçlanarak tasarlanmıştır. Kelime bilgisi kısmında çağdaş kelimeler yerine, ender olarak kullanılan kelimelere yer verilmekte; sayısal kısımda ise formül veya denklem çözümü yerine modelleme ve kıyaslamaya ağırlık verilmiştir.

GRE sınavı;  ALES, YKS, YÖS ve SAT sınavlarına kıyasla önemli farklılıklar göstermektedir. Bunlardan ilki, adı geçen sınavların kâğıt üzerinde olmalarına karşın, GRE tamamen bilgisayar temelli bir sınavdır. Ayrıca, sayısal bölümün tamamında hesap makinesi kullanımı serbesttir. En önemli fark ise GRE sınavının bilgisayar uyarlamalı bir sınav olmasıdır. Sınav, önceki sorulara verdiğiniz doğru veya yanlış cevap sayısına göre, sonraki kısımların zorluğunu artırmakta veya azaltmaktadır.

GRE sınavlarının belli bir tarihi bulunmamakla birlikte, aynı yıl içerisinde en çok 5 kez alınabilmektedir. Sınav sonuçları 15 gün içerisinde açıklanmakta olup, ABD veya Kanada’ya başvuru yapacak öğrencilerin her yıl en geç Kasım ayında sınav sonuçlarına sahip olmaları, başvurularını sorunsuz şekilde devam ettirebilmeleri için önemlidir. Türkiye üniversitelerine başvuru yapacak öğrencilerin ise en geç Mayıs ayında sınava girmeleri önerilmektedir.

Eğitimlerimiz grup dersi veya bire bir ders olarak verilmektedir. Yüz yüze eğitimin yanı sıra internet üzerinden de eğimlerimizi ‘’Online’’ olarak tüm dünyaya sunuyoruz.

 

GRE COURSE

Graduate Record Examination (GRE) is an exam necessary to apply to graduate programs, and it is offered by Educational Testing Service, who also offers TOEFL. GRE is required for all programs, except for business departments. It also has an equivalance to Turkish ALES, which is necessary to apply to graduate programs in Turkey.

GRE tests students in three areas:

1) “Verbal Reasoning” (reading, sentence completion, vocabulary)

2) “Quantitative Reasoning” (arithmetic, algebra, geometry, data analysis)

3) “Analytical Writing” (Academic writing)

These areas, unlike other English based exams like TOEFL, IELTS, SAT or ACT, are designed in fashion to provide no advantage to native English speakers. In vocabulary parts, instead of modern and commonly used words, rare ones are preferred. In quantitative parts, instead of formulation or equation solving, modelling and comparing is focused.

GRE differs from exams like ALES, YKS, YÖS and SAT. First of these differences is that before-mentioned exams are all paper-based, whereas GRE is computer-based. It is also allowed to use a calculator through the quantitative sections. Most important difference, indeed, is that the GRE is a computer-adaptive exam. During the exam, depending on your correct or incorrect answers, following sections are adapted to include harder or easier questions.

GRE doesn’t have a set exam date, but it is possible to take the exam up to five times during the year. Exam results are made available in 15 days. For a smooth application procedure, it is necessary to have the results before November for U.S. and Canada applications, and before May for Turkey.

Our educational services are offered in whole-class or one on one. Also, it is possible take our classes face to face or co

 

Detaylı Bilgi & Info;

Adres/Adress: GMK Bulvarı No:5 Anıt İş Hanı Kat:2 Kat:4 Kızılay Çankaya/ANKARA

İletişim/Contact: 0(312) 418-58-01

Whatsapp: +90(554) 174-58-01

WhatsApp chat